Proprioceptivní dráhy a spoje mozečku - WWW interaktivní studijní pomůcka

Úvodem
....O klasických pěti smyslech víme a nikdo je nemusel objevovat. Ten šestý však objeven být musel - což učinil v 90. letech 19. století Sir Charles S. Sherrington. Označil ho jako propriocepci, tedy vnímání vlastního, aby jej odlišil od exterocepce, vnímání na základě počitků z vnějšího světa, a od interocepce - od vnímání na základě vnitřních stimulů. Chtěl tak zdůraznit, že jenom díky tomuto smyslu cítíme tělo jako svoji "proprietu", jako své vlastnictví. Je vůbec něco důležitěšího než možnost vnímat, vlastnit své fyzické já? A přece na tuto  základnu svého bytí nikdy ani nepomyslíme. Je příliš samozřejmá, příliš automatická a daná. (Oliver Sacks)

Termín propriocepce zavedl Sherrington (1906). Definoval ji jako reflexní systém určený pro udržení polohy těla a koordinaci pohybů pomocí vnímání polohy těla a jeho částí. Pozoroval, že po přerušení dorsálních míšních kořenů nejsou možné normální pohyby končetinami. Při ztrátě senzitivní zpětné vazby (jak bychom to nazvali dnes) dochází k ataxii. Receptory ve svalech jsou nezbytné pro zachování polohy těla pro hladké provádění pohybů. Sherrington se poprvé zmínil o propriocepci v době, kdy byla čerstvě popsána Golgiho tělíska, ale o svalových vřetánkách už bylo napsáno mnoho. Sherrington svými pokusy poprvé jasně prokázal jejich funkci.

Receptory

Typy nervových vláken

Proprioceptivní dráhy

Mozeček - struktura

Mozeček a jeho spoje

Příznaky poškození mozečku

Poděkování

Podpořeno grantem FRVŠ 424/2012