Proprioceptivní dráhy a spoje mozečku - WWW interaktivní studijní pomůckaTypy nervových vláken

Somatosensitivní vlákna  přivádějí signály z receptorů kůže a z receptorů pohybového aparátu a člení se na několik kategorií :

Vlákna  Ia  a  Ib  jsou silná myelinizovaná vlákna (12 – 20 mm) s rychlostí vedení 80 – 120 m/sec. Vedou signály ze svalových vřetének (z primárních zakončení a z Golgiho šlachových tělísek. 

Vlákna II  jsou tenčí (6 – 12 mm), s rychlostí vedení 35 – 75 m/sek. Vedou signály ze svalových vřetének (sekundární zakončení) a z kožních mechanoreceptorů.

Vlákna III (vlákna Aδ, 1 – 5μm) a IV (vlákna C,  0.2 – 1.5 mm) jsou slabě myelinizovaná, nebo bezmyelinová vlákna, která  vedou signály z volných nervových zakončení (nociceptory, thermoreceptory) a z kožních mechanoreceptorů.

Vlákna předních míšních kořenů obsahují eferentní, motorická vlákna různých tloušťek, která se dělí do tří skupin:

Vlákna Aα - axony alfa-motoneuronů uložených v předních míšních rozích. Mají tloušťku 12 – 20 μm, rychlost vedení 72 – 120 m/sec a inervují extrafusální svalová vlákna. 

Vlákna Aγ - axony gama-motoneuronů. Jsou tenčí (2 – 8 μm), rychlost vedení je 12 – 48 m/sec a inervují svalová vlákna uložená ve svalových vřeténcích (intrafusální vlákna).

Vlákna B – tenké neurity (do 3 μm) buněk uložených v nucleus intermediolateralis míšní šedi. Rychlost vedení je 6 – 18 m/sec. Jsou to pregangliová vlákna sympatiku v segmentech C 8 – L 2/3, v segmentech S 2 – S 4 parasympatiku. 

Dále existují:

Vlákna C - velmi tenká postgangliová autonomí vlákna (0.2 – 2 μm), rychlost vedení je 0.5 – 2 m/sec.

Průřez nervem

Průřez periferním nervem - přehledový snímek, barveno HE.


Myelinové pochvy

Průřez periferním nervem - detail, barvení k znázornění myelinu luxolovou modří, jádrová červeň znázorňuje jádra fibroblastů a fibrocytů endoneuria.


Zpět


Podpořeno grantem FRVŠ 424/2012